osa1 github gitlab twitter cv rss

Bil113 ve Bil114 arasında ne fark var?

January 4, 2011 - Tagged as: .

Çok sinirlendim, bilmeyenler için, Bil113, ilk dönem aldığım programlamaya giriş dersi, Bil114 de bu dönem alacağım, aynı dersinde devamı. Şimdi küçük bir programla, bil113 ve bil114 hakkındaki garipliklere bir bakalım:

>>> java = """Programlamaya giriş. Derleyici ve yorumlayıcılar. Dilin temel elemanları ve veri tipleri. Değişkenler ve atama deyimi. İşleyiş akış kontrolleri: Karar verme ve döngü yapıları. Sınıflar ve metotlar. Diziler. İstisna durumlar (Exceptions). Metin dosyaları ile Giriş/Çıkış işlemleri. Özyineleme. """  # bil113 ders tanimi
>>> c = """C/C++ ile programlamaya giriş. Derleyiciler. Dilin temel elemanları ve veri tipleri. Değişkenler ve atama deyimi. İşleyiş akış kontrolleri: Karar verme ve döngü yapıları. Sınıflar ve nesneler. Dizinler. Metin dosyaları ile Giriş/Çıkış işlemleri. Kalıtım. Çok yüzlülük. Aykırı durum denetleme. """  # bil114 ders tanimi
>>> len(java.split())
36
>>> len(c.split())
38
>>> counter = 0  # ders tanimlarindaki ortak kelime sayisi
>>> for word in c.split():
	if word in java:
		counter += 1

		
>>> counter
28
>>> counter*100/(len(c.split()) * 1.0)  
73.684210526315795
>>> 

Yukarıdan görülebileceği gibi, ders tanımlarının %73.684210526315795’i ortak. Şaka gibi. Bu konuların hepsini ilk dönem biz zaten gördük. Aslında aynı anlama gelen farklı kelimeler de işin içine girerse bu oran %90’ı çok rahat bulur. Programlamaya kaç kere giriliyor anlamadım ben.