osa1 github gitlab twitter cv rss

Pygame denemeleri 1 ve okunacaklar

August 15, 2010 - Tagged as: python, pygame, django.

Python ile Django’dan sonra pygame’e el attım biraz. Daha yeni başladım ve henüz pygame’in özelliklerinin çok azından yararlanarak birşeyler yapabiliyorum. Aşağıdaki kod ilk yazdığım basit bir çarpışma şeyi(neyi ben de bilmiyorum). İstediğiniz büyüklükte ekrana istediğiniz kadar top ekleyip onları rastgele hızlarda bir yerlere yolluyor ve çarpıştırıyor.

import pygame, random, math
screenx, screeny = 500, 500 #ekran buyuklugu
class Ball:
  def __init__(self, surface):
    self.surface = surface
    self.radius = 10
    self.color = (255, 255, 255)
    self.x = random.randint(0+self.radius, screenx-self.radius)
    self.y = random.randint(0+self.radius, screeny-self.radius)
    self.vx = random.randint(1, 10)
    self.vy = random.randint(1, 10)
    
  def move(self, time_passed):
    if self.x >= screenx-self.radius or self.x <= self.radius:
      self.vx *= -1
    if self.y >= screeny-self.radius or self.y <= self.radius:
      self.vy *= -1
    self.x += self.vx * time_passed
    self.y += self.vy * time_passed
    
  def draw(self):
    pygame.draw.circle(self.surface, self.color, (self.x, self.y),
              self.radius)
pygame.init()
clock = pygame.time.Clock()
screen = pygame.display.set_mode((screenx, screeny), 0, 32)
running = True
balls = []
for i in range(1, 21): #top sayisi
  balls.append(Ball(screen))
def CollisionDetect(b1):
  for b2 in balls:
    if b1 is not b2:
      range = math.sqrt((b1.x - b2.x)**2 + (b1.y - b2.y)**2)
      if range < (b1.radius + b2.radius):
        b1.vx, b2.vx = b2.vx, b1.vx
        b1.vy, b2.vy = b2.vy, b1.vy
        #b1.move(); b2.move()
while running:
  for event in pygame.event.get():
    #print event
    if event.type == pygame.QUIT:
      running = False
  
  time_passed = clock.tick(50)
  screen.fill((0, 0, 0))
  for b in balls:
    b.draw()
    CollisionDetect(b)
    b.move(time_passed)
  
  pygame.display.flip()

Onun dışında kendime bir okunacaklar listesi hazırladım, ilk fırsatta okuyacaklarım: